Kalmar län

Anställda i bemanningsföretag mår sämre än andra

Anställda i bemanningsföretag löper högre risk att utsättas för psykosocial ohälsa än andra grupper på arbetsmarknaden. Det visar en rapport från Arbetsmiljöverket. De är också mindre tillfredsställda med sitt arbete och känner sig mindre självständiga