Sverige

Skattereduktion för gåvor

I samband med naturkatastrofen i Filippinerna och den annalkande julen skänker många pengar till välgörenhet. Skatteverket påminner därför om att sedan 1 januari 2012 kan privatpersoner få skattereduktion för gåvor. Förra året fick drygt 200 000 personer rätt till skattereduktion för cirka 153 miljoner kronor.

Skattereduktionen för penninggåvor är 25 procent om vissa villkor är uppfyllda. Man ska skänka minst 2 000 kronor och minst 200 kronor per tillfälle och det högsta belopp man kan få skattereduktion för är 6 000 kronor. Den maximala reduktionen är 1 500 kronor per person.