Kalmar län

Regeringen: Friggeboden ska bli större

1:50 min

En av de svenskaste byggnaderna som finns, friggeboden, ska bli större om regeringen får som den vill. Boverket har fått i uppdrag att snabbutreda om det går att öka storleken på dem från dagens 15 kvadratmeter. Redan den 12 december ska uppdraget redovisas.

– Kan de bli uppemot 20 kvadratmeter vore det jättebra, säger bostadsminister Stefan Attefall (KD) till TT.

Verket ska bland annat titta på hur takhöjden påverkas om friggeboden blir större.

– Grannar och omgivningen ska ju inte störas för mycket, säger Stefan Attefall.

Förslaget om friggebodarna kommer att ingå i det arbete som pågår med att genomföra andra regelförändringar för fastighetsägare, till exempel att tillåta en tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter utan bygglov.

– Under mars nästa år hoppas vi kunna lägga förslag för att förenkla för vanliga villaägare och för sommarstugeägare, säger Attefall.

Om allt går enligt planerna ska de nya större friggebodarna kunna vara tillåtna att bygga under andra halvan av 2014 eller senast under 2015.

Boverket ska även undersöka om det finns fler byggåtgärder som skulle kunna gå att göra utan att det behövs bygglov. Det uppdraget ska redovisas den 1 juli nästa år.

TT