Östergötland

Dubbelmordet ger extra arbete för SKL

1:41 min

Efter dubbelmordet i Ljungsbro har polisen samlat in en stor mängd material samlats in från brottsplatsen. Materialet ska analyseras av statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, i Linköping. En del av analyserna väntas vara klara den här veckan.

– Det har skickats in en hel del material. Som jag bedömer det är det ett stor ärende, men det ligger i paritet med det som vi är vana vid att hantera, säger Sabine Rütten, som är informationsansvarig på Statens kriminaltekniska laboratorium.

I utredningar gällande grova brott har SKL och polis och åklagare en dialog om hur arbetet med analyserna ska gå till. Det gäller att göra upp en plan var man ska börja, och börja med de analyser som man tror kan ge svar som man kan gå vidare med. På så sätt blir arbetet effektivare och man vinner tid, säger Sabine Rütten.

– Man tar inte alla spår man kan hitta på en brottsplats och gör alla analyser på det och ser vad som faller ut. För det skulle kosta ofantligt mycket pengar och det skulle vara väldigt svårt att använda de resultaten, säger hon.

– Därför har man den forensiska processen. Man har duktiga kriminaltekniker som säkrar spår utifrån att de försöker läsa en brottsplats och tänker vad det är som kan ha hänt. Utifrån det får vi in materialet och tittar, planerar och prioriterar hur vi ska jobba vidare.

Hur lång tid arbetet med analyserna av materialet från dubbelmordet i Ljungsbro kommer att ta är svårt att säga, säger Sabine Rütten.

– När utredningen går vidare blir det kanske nya frågeställningar som vi måste ta ställning till och som kanske genererar en ny undersökning. Så det är väldigt svårt att bedöma när det blir klart.