Sverige

Staten ger få jobb till arbetslösa

Staten är sämst av alla arbetsgivare på att anställa långtidsarbetslösa, visar nya siffror från Arbetsförmedlingen.

Till oktober hade 66 963 människor i år fått nystartsjobb - som är till för den som varit arbetslös minst ett år och där staten står för 63 procent av lönen. Av dem fanns 53 797 hos den privata sektorn och 3 725 hos statliga företag. Kommun och landsting gav jobb år 9 441, skriver Dagens Nyheter.

När det gäller instegsjobb till flyktingar som läser svenska för invandrare är statens siffror bättre, 1 670 mot 163 hos privata arbetsgivare. Men här är det kommuner och landsting som är de stora arbetsgivarna med 4 799 instegsjobbare. För instegsarbetande betalar staten upp till 80 procent av lönen.

Också för dem som får särskilt anställningsstöd är det kommuner och landsting som står för de flesta jobben. 4 348 mot 2 228 hos staten och 478 hos privata företag.

Vid ett antal tillfällen har regeringen -med klent resultat- uppmanat de offentliga arbetsgivarna att ta större ansvar för att ge långtidsarbetslösa jobb.