Sverige

Kluvet kring journaler på nätet

1:50 min

Att göra patientjournaler tillgängliga på nätet leder till att många fler patienter läser sin journal, det visar sig i Uppsala Läns Landsting där den här möjligheten nu har funnits i ett år.

Mer än dubbelt så många har läst journalen nu jämfört med när man måste begära ut en papperskopia. Men bland läkarna i Uppland är motståndet stort mot den här utvecklingen, som snart kommer också i övriga Sverige. Det visar ett pågående forskningsprojekt om införandet av journaler på nätet.

Hittills är det bara i Uppsala läns landsting som patienter kanlogga in och läsa sin journal på nätet. Men året som gått visar att patientintresset är stort, och enligt den politiskt beslutade tidtabellen ska alla i Sverige kunna läsa sin journal på nätet inom fem år. Vitsen ska vara att patienterna på enklaste vis ska kunna läsa vårdinformation om sig själva, och bli mer delaktiga.

Men en stor majoritet av läkarna i Uppsala landsting är så här långt tydligt mot införandet av journaler på nätet. I en webbenkät inom DOME-projektet svarade tidigare i år 320 av ungefär 400 läkare i Uppland att dom inte tycker att patientjournaler på nätet är bra. Det handlar om farhågor kring hur det egna arbetet som läkare påverkas av att fler patienter läser sin journaler, som ökad arbetsbelastning, och ökad risk för hot och våld från missnöjda patienter. Men  också om läkarnas farhågor för patienternas räkning, säger Åsa Cajander vid Uppsala universitet, projektkoordinator för DOME-projektet.

– Det finns en risk att patienterna kommer att fara illa genom att läsa saker i journalerna som är felaktigt… det finns risk att patienter fattar beslut kring sin hälsa genom att läsa, som påverkar hur dom mår, därför att dom misstolkar saker. Läkarna upplever att det finns ingen nytta med det här. Någon läkare har sagt "Kan någon förklara vilket problem man försöker lösa via att föra in journal på nätet?".

Det finns ju väldigt goda argument både för och emot det här införandet, men det är väl bara att konstatera att det är på väg att introduceras, för i bakgrunden ligger politiska processer och så… Men hur tycker du ska man då på bästa vis hantera detta så att inte läkarnas farhågor blir sanningar?

– Man måste jobba med ett införande där läkare och annan vårdpersonal är delaktig, där man förstår att samtidigt med det här införandet kommer det också att ske en verksamhetsförändring… Jag förespråkar ökad delaktighet, för att det här ska gå bra, säger Åsa Cajander projektkoordinator för DOME-projektet.