långasjö

Länets första mobilsystem för samåkning

Bor du i Långasjötrakten och vill samåka, då kan du snart dra nytta av länets första mobilsamåkning där resorna samordnas med hjälp av dator eller mobil. Ett 50-tal chaufförer i trakten och ett 80-tal passagerare har visat intresse att delta. En resa ska kosta en krona. Den 23 november är det premiär.

Då blir det invigningsfest i Långasjö och om drygt en vecka ska det gå att registrera sig. Länstrafikens bussar finns också med i systemet och även den som inte själv använder dator eller mobiltelefon ska kunna få hjälp med bokningar. En lokal grupp är utbildad för att hjälpa till.

Sockenrådet i Långasjö har fått bidrag från Energimyndigheten och Energikontor Sydost till projektet. Modellen är testad i Tolg utanför Växjö där man har minskat sina koldioxidutsläpp med drygt 2,5 ton.