kalmar

Lärarstudenter hoppar av - jobbet är för tungt

1:28 min

Landets lärarutbildningar brottas fortfarande med problemet att många studenter hoppar av - även efter att programmet gjordes om. Siffror från Lärarutbildningen vid Linneuniversitet visar att nästan var tredje, av de studenter som började läsa för två år sedan, hade hoppat av i våras.

– Vi hade praktik på vårterminen i en första klass, då upptäckte jag att det var stressigt och långa dagar, säger Cecilia Adolfsson, som hoppat av förskoleprogrammet.

Enligt en undersökning från Statistiska centralbyrån är läraryrket ett av de mest arbetsbelastade yrkena.

– Jag behöver ett jobb jag kan släppa när jag kommer hem.

Samma år som Cecilia började på Linnéuniversitetet kom den nya reformen om lärarutbildningen. Den innebar bland annat att lärarexamen delades upp i fyra olika inriktningar samt ändrade antagningskrav. Man hoppades att det skulle öka motivationen hos studenterna och minska avhopppen.

Hösten 2011 registrerades omkring 700 studenter på lärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Kalmar.

Ett och ett halvt år senare hade 30 procent av dem hoppat av.

– Det ansvaret man har borde belönas mer med högre lön. Det är ju ändå barnens framtid man har i sina händer, säger Cecilia Adolfsson.

Linneuniversitetet har dragit igång flera utredningar för att komma tillrätta med med avhoppen. Bland annat försöker de ta reda på vilka som hoppar. Samtidigt ser de över hur de kan stärka utbildningarna. Hör mer i nyheterna på tisdag morgon.