Säkert cyklande kräver åtgärder

1:42 min

Cyklister är den största gruppen allvarligt skadade i trafiken. Vanligast är någon form av halka. Därför behöver cyklister bli bättre på att använda både dubbdäck och hjälm. Kommunerna behöver bli mycket bättre på halkbekämpning på vägarna. Det är några slutsatser från Trafikverkets strategirapport.

Rapporten om hur cyklandet kan bli säkrare, som presenterades på Transportforum i Linköping.

Ett annat viktigt problem för cyklister är dålig framkomlighet, enligt rapporten.

Framkomlighet borde vara lika prioriterat när man planerar för cyklister som för bilister, menar Anna Niska, cykelforskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut . För om man inte kommer fram dit man ska på cykelvägarna, väljer man bort cykeln - eller gör något riktigt trafikfarligt med cykeln istället. Men framkomligheten för cyklister har hittills alltför mycket fått stå tillbaka för ett säkerhetstänkande vars snäva fokus hittills faktiskt delvis varit kontraproduktivt, med utplacering av stolpar och betongsuggor…

-- Tanken är ju då att man ska skydda cyklisterna från bilarna, men det får istället en negativ effekt att cyklisterna cyklar in i dom, cyklar omkull, man ser dom inte helt enkelt, säger Anna Niska.

Ska det vara neongröna betonggrisar?

-- Ja, varför inte? Och kanske i lite mjukare material, som inte tar tvärstopp!

Och när det gäller säkerheten, omkring var tionde trafikant som dör årligen i Sverige är cyklist, och då brukar det handla om kollision med ett motorfordon. Idag finns prototyper för ABS-bromsar för cyklar, och bilindustrin satsar på att utveckla utvändiga krockskydd på bilarna. Men dom allra flesta cykelolyckorna, 80%,  är singelolyckor, och totalt sett är cyklisterna den största gruppen, av alla allvarligt skadade trafikanter. Dom som nu sitter på den överlägset största potentialen att göra cyklandet säkrare är kommunerna, säger Anna Niska.

– När det gäller allvarligt skadade då är det ju mera väghållaråtgärder som drift och underhåll, bättre halkbekämpning, borttagning av grus tidigt och sopa löv… sådana saker, säger Anna Niska, cykelforskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut.