Älgarna i södra Sverige ska inventeras

Flera skogsbolag och andra stora skogsägare går in med tre miljoner kronor i ett projekt som ska titta på betesskador av älg i södra Sverige. Målet är att göra undersökningar i hälften av älgskötselområdena i södra Sverige för att få veta vilka skador som älgarna gör och hur man ska förvalta, alltså jaga, älgen.

Genom projektet hoppas man bland annat på att kunna ta reda på hur mycket älg och hur mycket mat det finns i olika områden.