EU ökar miljöfokus i offentlig upphandling

2:12 min

Miljö- och kollektivavtal ska spela större roll när till exempel svenska kommuner köper upp olika varor och tjänster. Det här är effekten av nya europeiska lagar om offentlig upphandling som EU-parlamentet röstar om i dag. Den socialdemokratiske EU-parlamentarikern Jens Nilsson är en av de som välkomnar förändringen.

– Framför allt skjuter man över mer makt till de som upphandlar. Jag tänker på alla glada kommunpolitiker runt om i landet som nu kan ställa tuffare krav när det gäller sociala frågor, tuffare krav när det gäller miljö. Hela den här frågan om att ha respekt för kollektivavtal gör att arbetsrätt kommer in på ett bra sätt. Det är en stor framgång, det känns jättebra, säger EU-parlamentariker Jens Nilsson (S).

550-600 miljarder kronor per år lägger stat, kommuner, landsting och regioner i Sverige på att köpa in varor och tjänster, enligt en statlig utredning förra året. I dag väntas EU-parlamentet rösta igenom en förändrad lagstiftning om offentlig upphandling. Den största skillnaden är att det inte längre ska vara så stort fokus på lägsta pris när till exempel en kommun ska köpa in måltidstjänster till skolor och äldreboenden, utan även vissa politiska krav ska också kunna vägas in när kommunen avgör vem som får uppdraget.

Arbetsgivarorganisationen Almega anser att det kan stå skattebetalarna dyrt när det inte längre är den ekonomiskt bästa affären som ska gälla vid upphandling. Almega oroas också över att kommuner kan känna sig uppmuntrade att till exempel kräva att ett företag måste anlita långtidsarbetslösa för att få ett visst uppdrag.

– Det finns absolut en risk för att ökad grad av sociala krav kommer att stänga ute företag, och det blir ett stort problem, säger Almegas näringspolitiska expert, Stefan Holm.

EU hävdar att den nya lagstiftningen kommer förenkla procedurerna kring offentlig upphandling, och även göra det lättare för små och medelstora företag att vinna uppdrag för till exempel kommuner. EU-parlamentariker Jens Nilsson menar att ökat fokus på miljökrav direkt kan gynna svenska företag.

– Vi är duktiga på miljöfrågor. Kanske svenska företag också kan räkna hem jobb ute i Europa?

Efter de sista formella omröstningarna i EU-institutionerna kommer medlemsländerna ha två år på sig att omvandla de nya europeiska upphandlingsreglerna till nationella lagar.