Barn ingen garanti för lycka

Barn är inte alls vägen till evig lycka för alla. I många länder är det precis tvärtom. Lycka är att kunna välja, konstaterar forskarna.

Är människor med barn lyckligare än andra? Genom att fråga drygt tre miljoner människor i 161 olika länder har amerikanska forskare försökt sätta fingret på en av de mest invanda föreställningarna av dem alla: att meningen med livet är barn.

Utan att få direkta frågor om just barn, uppmanades deltagarna att uppskatta hur nöjda de var med livet på en skala från ett till tio samt vilka känslor de upplevde varje dag.

Mer känslostormar

Föga förvånande var det något av en berg-och-dalbana för föräldrarna, jämfört med som inte hade barn. De var mer stressade, lyckliga, oroade, glada och arga.

Men överlag fick föräldrar, åtminstone i den rikare västvärlden, ganska exakt samma "lyckopoäng" som icke-föräldrar. 6,82 för föräldrar med hemmaboende barn jämfört med 6,84 för dem utan barn.

Lyckan i baksätet

I många andra länder, däremot, är barn tvärtom associerat med mindre lycka. Ju högre barnafödande i ett visst land, desto mindre nöjda med livet är föräldrarna. Detta samband gäller oavsett om det handlar om ett land i Afrika, Mellanöstern eller Asien.

I fattiga länder får den egna lyckan ofta sätta sig i baksätet, skriver forskarna, för mer fundamentala behov, som att vara tillräckligt många som kan arbeta inom familjejordbruket. Avgörande är möjligheten att kunna välja.

– Om du tycker att barn kommer att göra dig lycklig, så stämmer antagligen det. Men om du inte tror det, så är det säkert också sant, säger huvudförfattaren Angus Deaton vid Princeton University till AFP.

Studien publiceras i Proceedings of the National Academy of Sciences.