Val 2014 i P4 Kalmar

Ekonomiskt stålbad i rikaste kommunen i länet

1:43 min

I Oskarshamns kommun pågår just nu ett stort sparande inom äldre- och handikappomsorgen. 50 miljoner kronor mindre ska verksamheterna ha att röra sig med när sparandet är helt genomfört till 2016. Frågan är nu om man sett slutet på besparingarna i länets rikaste kommun?

I ett hus på Slottsgatan i centrala Oskarshamn som heter Elefanten finns flera verksamheter inom äldreomsorgen. Trygghetsboenden, gruppboenden, hemtjänst med mera.

Här bor cirka 70 gamla och nästan lika många personal. I den ena halvan där det jobbar 32 personer, ska två tjänster bort. Det innebär att personal från en våning där man har flest heltider nu måste hjälpa till på två andra våningar där personalstyrkan minskats och det fattas folk på eftermiddagen.

Kicki Sunesson jobbar på den avdelning där personalen framöver måste gå ner en våning för att hjälpa till.

– Först förstod man nog inte hur stort det skulle bli, men nu när de satt igång lite överallt hänger man med lite mer. Men visst man blir lite rädd först och tänker på de boende, det gör man ju, säger hon.

Kicki Sunesson lagar lunch till de nio som bor på just det här gruppboendet högst upp i ett av husen i Elefanten på Slottsgatan i Oskarshamn. Här har personalen engagerats i förändringsprocessen för att effekterna av sparandet ska bli så små som möjligt.

Samtidigt säger både hon och andra i personalen att man inte kan säga hur det kommer bli, varken för de gamla som bor här eller personalen, förrän man genomför förändringen och det gått en tid.

Solveig Ekstrand är enhetschef inom omsorgen och har flera boenden i Elefanten som sitt ansvarsområde. Hon hyllar personalens vilja att göra det bästa av situationen. Själv tycket också hon till en början att det kändes mycket med 50 miljoner, men nu ser hon mer positivt på det.

– Då lät det som väldigt mycket, men sen när man får det mer uppspaltat att man ska hämta lite här och lite där, då blir det lite mer verkligt och att det kan vara möjligt.

– Det kommer bli tufft men vi löser det nog, säger Solveig Ekstrand.

För de här boendena på Elefanten är det antingen nedskärning på personalstyrkan eller att man ökar antalet lägenheter som är lösningen för att klara sina sparkrav. Man har heller inte behövt säga upp någon, de tjänster som försvinner gör det genom att en går i pension och en annan slutat frivilligt och flyttat.

Inom hemtjänsten i Oskarshamn har man redan genomfört sina förändringar. Sex personalgrupper har slagits samman till tre, vilket gör att man kan sätta in personal där det som mest behövs, men det har också inneburit att de äldre fått möta fler personer i sina hem.

Det kan tyckas konstigt att Oskarshamn, med 700 miljoner kronor på banken och inga lån, måste spara. Men faktum är att kommunen levt långt över sina intäkter under många år nu och nallat på kapitalet.

Kritik har funnits från borgerliga partier att man inte tog tag i ekonomin tidigare, då hade kanske inte besparingarna behövt vara så kraftiga som nu.

För som mest gjorde man av med 118 procent, alltså man använde 18 procent mer pengar till drift än vad man fick in på skatter och statliga bidrag. Och man ligger fortfarande något över 100 procent ävem om målet nu är att nå det under kommande mandatperiod.

Det var främst äldreomsorgen som kostat mycket. 60-70 miljoner kronor mer per år än andra jämförbara kommuner. Istället har barn och ungdomar fått mindre pengar och där kommer kommunen nu tillföra mer medel.

Men har vi sett slutet på besparingarna nu? Nej, menar flera av de borgerliga partier som svarat på vår enkätundersökning. Men Andreas Erlandson, socialdemokratisk ordförande i socialnämnden i Oskarshamn säger tvärtom.

– Som vi har planerat det här så blir det inte mer neddragningar efter de här besluten. Utan vi har våra 50 miljoner som ett riktmärke, säger han.