Extra lärarpengar väcker frågor

2:01 min

Både arbetsgivare och fack är oroliga för vad politikernas löften om höjda lärarlöner kan få för konsekvenser för hur löneökningar bestäms i Sverige. Lars Calmfors, professor i nationalekonomi, ser faror med de ovanliga miljardlöftena till löner.

I valrörelsen har partierna bjudit över varandra när det gäller höjda lärarlöner. Regeringspartierna vill ge mer pengar till särskilt skickliga lärare, Socialdemokraterna har lovat 2,5 miljard kronor nästa år som arbetsmarknadens parter kan använda till höjda lärarlöner och Miljöpartiet vill satsa 3,75 miljarder.

– Det är väldigt ovanligt. Vi har ju egentligen ett system där det är arbetsmarknadens parter som ska bestämma lönerna, säger Lars Calmfors, nationalekonom och professor i internationell ekonomi vid Stockholms universitet.

Finns det några risker med att politiker går ut med riktade pengar till en yrkesgrupp?

– Det är klart att det finns en risk att om man bestämmer sig för att ta upp lönerna för en grupp kan det utlösa krav även från andra. Risken är inte obefintlig.

LO vill inte att staten alls lägger sig i hur löner sätts, det kortsluter den svenska modellen, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

– Om staten ska gå ut måste det finnas en bred acceptans från andra grupper annars är det risk att det blir kompensationskrav, det finns ju massa människor i Sverige som känner sig underbetalda. Parterna ska sätta löner och hantera detta, där är vi benhårda, säger han.

Arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv delar LO:s oro för vad politikernas pengar till lärarlöner kan få för konsekvenser. Ett scenario är att andra yrkesgrupper vill ha samma påslag och det kan få inflationen att stiga.

Sjuksköterskor till exempel delar på samma pengapåse som lärarna hos kommuner och landsting, och också de är underbetalda, enligt Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

– Våra lärare behöver bra löner men det finns andra akademiska yrkesgrupper som också behövs för att eleverna ska må bra.

Vad blir följden om man ger påslag till en grupp så som man vill göra nu från politiskt håll?

– Det kommer komma krav från andra grupper, och hur man tänker lösa det utifrån att det redan i dag är den brist i de yrkesgrupperna, det kommer inte gå, säger hon.