Motorcyklister kräver säkrare vägräcken

1:31 min

Motorcyklister löper stor risk att dödas om de kraschar in i vajerräcken på våra vägar. Det anser föreningen Sveriges Motorcyklister (SMC) som nu kräver att Trafikverket byter ut mitt- och sidoräcken på vägarna.

Omkring 30-40 motorcyklister dör varje år i olyckor i Sverige.

Hittills i år har 22 personer dött i en motorcykelolycka. Sex av dessa har dött efter att de kört in i ett mitt- eller sidoräcke på en väg eller att de slungats mot ett räcke.

SMC kräver att räcken byts ut mot släta alternativ och att förlåtande zoner ersätter hårda räcken vid sidan av vägen. Framför allt menar de att räcken med utstickande delar är livsfarliga.

Trafikverket vill också byta ut delar av räckena, men menar att det inte finns tillräckligt bra alternativ i dag.