Mönsterås kommun: "Nej, vi förbjuder inte tiggeri"

3:19 min

Enligt Mattias Bäckström Johansson (SD) förbjuder Mönsterås kommun tiggeri. Men enligt kommunchef Mats Johansson ska inte de lokala ordningsföreskrifterna tolkas så. Samtidigt krävs tillstånd för insamling av pengar, enligt en av paragraferna.

I en intervju i P4 Kalmar hänvisade sverigedemokraten Mattias Bäckström Johansson till de lokala ordningsföreskrifterna i Mönsterås kommun:

– Mönsterås kommun har redan infört det här förbudet, om man tittar lokalt i Kalmar län, sa Bäckström Johansson som nu kandiderar till riksdagen.

Själv driver han en linje som går ut på att tiggare ska behöva söka tillstånd.

I paragraf 11 i de lokala ordningsföreskrifterna för Mönsterås kommun står det så här:

"Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillståndet."

Men kommunen tolkar stycket annorlunda.

– Insamling med bössor och så vidare avser inte tiggeri, säger kommunchef Mats Johansson till P4 Kalmar.

– Det här är en nationell fråga som vi, och den demokratiska processen, följer. Jag tycker att det är allvarligt och tråkigt att man sprider den här typen av information. Det handlar inte om tiggeri i de här ordningsföreskrifterna.

Den här regeln har inte kommit till på grund av att ni har tiggare i Mönsterås?

– Nej.

Vilken förståelse har du för att Mattias Bäckström Johansson tolkar den här paragrafen på det här sättet?

– Jag vill inte ha någon uppfattning om det. Han tolkar den naturligtvis ur sitt perspektiv.