Misshandlad miste bidrag

2:07 min

Manuel Gustafsson från Jönköping utsattes för två år sedan för ett hatbrott. På en midsommarfest på Öland blev han misshandlad och fick sys i ansiktet. Men när han fick skadestånd drogs hans socialbidrag in.

Tingsrätten tilldömde Manuel ett skadestånd, men när han fick det drogs hans ekonomiska bistånd från socialen in.  De menade att skadeståndet var att betrakta som en inkomst.

Manuel Gustafsson håller inte med om att skadeståndet går att betrakta som en inkomst.

- Nej, det tycker jag faktiskt inte. Det finns inget yrke i hela världen som heter "slagpåse", jag går ju inte till Arbetsförmedlingen och söker jobb som slagpåse. Jag tycker det är befängt och cyniskt att kalla det för en inkomst. Det är inte så att jag tjänat in de här pengarna, de har jag straffats för utan att be om det, säger han.

Skulle fira midsommar

Det var sommaren 2012 som Manuel Gustafsson från Jönköping åkte till Öland för att fira midsommar. Men det som skulle bli en rolig resa slutade med misshandel och ett antal stygn i ansiktet på Kalmar lasarett.

En gärningsman kunde senare fällas för misshandeln och Manuel tilldömdes ett skadestånd på 16900 kronor. Han levde då på existensminimum och fick ekonomiskt bistånd, det som tidigare kallades socialbidrag. Men när skadeståndet utbetalades drog socialen i Jönköping in Manuels ekonomiska bistånd. De menade att Manuel nu hade pengar att klara sig själv på.

- Det känns som en fortsättning på den kränkning jag utsatts för, som att jag ändå till slut inte får vinna rättegången.

Manuel överklagade beslutet till förvaltningsrätten, men de dömde nyligen i linje med socialens beslut. Ett skadestånd av den typen som Manuel fick är dock till för att ersätta fysiskt och psykiskt lidande vid personskador och kränkning av personlig integritet och om ett sådant ska räknas in vid en prövning av ekonomiskt bistånd är en knepig fråga, medger Olle Molin, Fiskal vid förvaltningsrätten i Jönköping och den som dömt i Manuels fall.

- Det kan man säga, ja. Man måste se frågeställningen mot bakgrund av det ekonomiska biståndets natur. Om man då skulle undanta en typ av ersättning skulle det vara svårt att upprätthålla det ekonomiska biståndets grundtanke gentemot alla dem som försöker gör sitt yttersta för att försörja sig själva.

Men enligt Sven-Erik Alhem, förbundsordförande i Brottsofferjouren Sverige, borde Manuel fått behålla sitt ekonomiska bistånd.

- Jag det som djupt olyckligt, eftersom att vi människor har olika förutsättningar. En del av oss får försörjningsstöd, andra har en inkomst och om vi utsätts för brott bör vi behandlas lika, tycker jag, menar Alhem.

Manuel Gustafsson kommer överklaga till nästa instans.

- Jag känner att jag måste göra det. När jag ändå har inväntat två överklaganden kan jag lika gärna ta det en nivå högre, säger han.