AT-tjänstgöringen på Västerviks sjukhus bland de bästa i landet

Västerviks sjukhus är landets tredje bästa sjukhus att göra sin AT-tjänstgöring vid. Det visar en undersökning från Sveriges Yngre Läkares Förening.

Varje år skickas det ut en enkät till alla AT-läkare, där de får sätta betyg på sin utbildningsort.

Förutom specialiteterna på de olika sjukhusen, får studenterna också bedöma bostadsmarknaden, pendlingsavstånd och utbud av fritidsaktiviteter.

Resultatet från årets undersökning placerar Västerviks sjukhus på en tredjeplats i landet.