Skarpt läge på F17 när det krisar i Ukraina

1:31 min

Krisen i Ukraina har inneburit höjd beredskap och fler skarpa uppdrag för piloterna på F17 i Kallinge. Det är den militära flygbas som är närmast stora delar av Kalmar län.

Ett skarpt uppdrag sker när någon till exempel är på väg att kränka svenskt territorium i luften eller till havs.

Och sedan påsken 2013 då två ryska bombplan närmade sig svenska territorialgränsen har beredskapen på flygflottiljen höjts, säger Anders Segerby, flygchef på F17.

– Det har varit en glidning där vi haft möjlighet att ha personalen i en lägre beredskap i vila eller till och med i hemmet. Nu så tillbringar vi mer och mer arbetstid inne på F 17, säger han.

50 anställda

Det innebär att inte bara piloter utan också tekniker, flygstridsledare, räddningspersonal och personal som håller banan fri, sammanlagt ett 50-tal anställda, i stället för att ha jour i hemmet har arbetstiden förlagd till flottiljen.

Det för att kunna ha ett plan i luften på allt från ett par timmar till i princip direkt.

Ökad aktivitet

Det är den ökade militära aktiviteten i Östersjön som är orsaken. Flera länder håller på att bygga upp sin militära förmåga i Östersjön.

Den ryska gasledningen och nu senast krisen i Ukraina gör också att fler länder övervakar och lyssnar av varandra både till havs och i luften.

Alltför nära

Och ibland händer det att flyg från främmande makt kommer alltför nära svenskt luftrum.

– I sämsta fall då får vi göra något som heter avvisning, det vill säga att vi via radio, tecken eller ljussignaler eller annat visar att nu har ni kommit på fel sida gränsen, säger Anders Segerby.

Och det finns strikta regelverk som styr hur en pilot ska uppträda i sådana här situationer för att avvisningsmanövern inte ska missuppfattas och sätta igång ett krig.

Även om det ökade antalet uppdrag på F17 kan gå ut över andra inplanerade aktiviteter som övning och utbildning, så är det positivt, säger Anders Segerby.

– Att göra det man är utbildad för känns ju, tror jag, positivt för de flesta, säger Anders Segerby.