Blivande socionomer dansar med skolbarn

6:26 min

På onsdagen får nya socionomstudenter på Linnéuniversitetet i Kalmar besöka Karl-Oskarskolan i stadsdelen Oxhagen. Där får de information om Träffpunkt Berga, ett socialt engagemang och samarbete mellan invånarna, företag och kommunen.

Efter informationen får de blivande socionomerna dansa tillsammans med skolbarnen i Karl-Oskarskolans idrottshall.

Allt är en del i den satsning som Linnéuniversitetet gör på att bli det bästa socionomprogrammet.

– Vi har hållit på nu en längre tid, med ett utvecklingsarbete. Utbildningen finns ju både i Växjö och Kalmar, och vi har lite olika idéer om hur man kan utvecklas och bli det bästa socionomprogrammet, säger Anna Rubio Lind som är en av lärarna på programmet.

– Här i Kalmar vill vi närma oss fältet. Och vi har goda kontakter som vi vill utveckla mer, och också utveckla en pedagogik som kopplar ihop det här med teori och praktik på utbildningen på ett bättre och tydligare sätt, fortsätter hon.

Hör mer om socionomprogrammets satsning på fältarbete genom att klicka på ljudklippet i artikeln!