Fiskar utrotningshotad ål utanför Öland

På onsdagen hittades återigen illegala fångstredskap som används för att fiska ål utanför Kalmar läns kust. 14 dubbelryssjor och ett 180 meter långt omärkt garn låg utanför Grönhögen på södra Öland.

I går berättade P4 Kalmar om ett stort beslag på 24 dubbla och en enkel ålryssjor utanför Böda på Öland. Från maj i år har över 250 ryssjor tagits i beslag.

Sedan 2007 råder ett generellt ålfiskeförbud, eftersom ålen är utrotningshotad.

Enligt Kustbevakningen saknas brist på respekt för gällande regler.