Tusentals musslor dog – men vissa kan räddas

1:33 min

Läget verkar inte helt kört för de tjockskaliga målarmusslorna som lever i närheten av kraftverket i centrala Högsby. Detta trots att tusentals musslor dog när Eon torrlade en tilloppskanal till kraftverket nyligen.

Efter att misstaget uppdagades har Eon i samråd med länsstyrelsen släppt på vatten, så att de musslor som överlevt torrläggningen ska ha chansen att klara sig.

– Redan i förra veckan hade vi en överenskommelse med Eon om att höja vattenytan i det aktuella området, så att det kvarvarande musselbeståndet kan överleva, säger Irene Bohman, vid länsstyrelsens vattenenhet.

Dessutom undersöker Eon om man kan återplantera musslor från andra ställen, eller förbättra miljön på så sätt att musslorna trivs bättre och förökar sig.

– Vi gör bedömningen att ungefär hälften av musslorna som fanns där kommer att överleva och att vi kommer att fortsätta att ha en livskraftig population inom det här området, säger Irene Bohman.

– Även om det naturligtvis är olyckligt med de som har dött, tillägger hon.

Eon hade anmält till länsstyrelsen att de skulle göra torrläggningen och länsstyrelsen hade gett klartecken.

Men varken Eon eller länsstyrelsen visste att den utrotningshotade tjockskaliga målarmusslan fanns i ett stort bestånd just här.

Detta fick till följd att mellan 5000 och 7000 musslor torkade ut och dog efter torrläggningen. Mellan 30 och 40 procent av dem var just av den akut utrotningshotade arten tjockskalig målarmussla.

– Formellt sett har vi följt reglerna, men det innebär inte att vi är utan ansvar för det som har hänt, säger Johan Tielman, miljöchef på Eon till P4 Kalmar.

Eon och länsstyrelsen ska ha fler möten för att liknande händelser inte ska inträffa i framtiden.