Val 2014

Torsås röster värda mycket i valet

2:01 min

Utan tydliga blockgränser och med flera frågor som skiljer partierna åt så kommer väljarnas röster i Torsås bli betydligt mer betydelsefulla än på många andra håll.

När P4 Kalmar besöker Torsås hålls en paneldiskussion med företrädare för alla partier på scen och högstadielever i publiken. Efter åratal med undermåliga lokaler för dem så finns ett färdigt förslag om att renovera som Centerpartiet och Moderaterna står bakom, men nu driver flera andra partier frågan om att istället bygga en ny högstadiebyggnad.

– Det borde gått fortare, men det är inte så mycket man kan göra åt det nu, så det bästa nu tycker jag vore att bygga nytt, säger en av högstadieeleverna i publiken Smilla Appelqvist.

Valet i Torsås har i år blivit ett val där partierna har ovanligt stor möjlighet att profilera sin politik då det i praktiken inte finns någon fungerande allians. Det finns frågor som tydligt enar Alliansen, som att låta de äldre få välja privata hemtjänstföretag – men annars är det svårt att se några klara linjer i Torsåspolitiken.

Kristdemokraternas Mats Olsson hoppas på ett läge där blir praktisk handling istället för politiskt käbbel framöver.

– När väl valdagen har varit då måste man sätta sig ner och fråga vad kan vi göra som är det bästa för Torsås.

Torsås har åtskilliga utmaningar framför sig. De många äldre till exempel. Folkpartiets Margareta Ohlin driver frågan om att låta alla äldre över 85 år få rätt till ett vårdboende.

– Man måste få lov om man är 85 eller 90 att komma in på ett boende, inte biståndsbedömas, utan man måste få komma in på ett boende för man måste också se till den sociala biten.

Frågan är också vilket inflytande Sverigedemokraterna får. Efter framgångarna i Torsås i Europarlamentsvalet lockar nu partiet väljarna att rösta med budskap som att slopa modersmålsundervisningen och tolkar och satsa på bättre svenskundervisning.

Antalet kommunplacerade flyktingar ska minska tycker SD – medan de flesta partier tycker Torsås tar ett lagom stort ansvar i dag. Miljöpartiets Lars Sjöholm är den enda som svarar ja på frågan om kommunen ska ta emot fler.

– Flyktingar flyr för sina liv. Vi måste ta hand om dem, säger han, och ser också att invandrare kan bidra till en utveckling av en liten kommun som Torsås.

– Vi klarar oss inte utan dem.