Bud hämtar in röster i Mönsterås

För att få fler äldre och funktionshindrade att rösta i valet har Mönsterås kommun infört ett bud, som kan komma ut och hämta valsedlar.

Det går att höra av sig till biblioteket och därifrån åker en röstmottagare ut.

På ett par äldreboende har röstinhämtningen samordnats, så att flera röstar vid samma tillfälle.

Någon speciell valdag när valnämnden kommer ut till äldreboenden blir det inte i år.