Riksbanken: Reporäntan oförändrad på 0,25 procent

Riksbanken har beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 0,25 procent. På så sätt hoppas man bidra till att den låga inflationen stiger till 2 procent.

Först mot slutet av 2015 spår Riksbanken att det kan bli aktuellt att börja höja räntan. Enligt Riksbanken förväntar man sig att tillväxten i omvärden stegvis ska stiga under de närmaste åren. Konjunktursignalerna från USA och Storbritannien är fortsatt starka.

Riksbanksledningen har också justerat BNP-prognosen för 2014 och 2015. Nu spås BNP öka med 1,7 procent i år, mot tidigare 2,2 procent. Nästa år bedöms BNP öka med 3,0 procent mot tidigare 3,3 procent.

Riksbanken poängterar att det låga ränteläget fortsatt medför risker för hushållens höga skuldsättning.

"För att minska dessa risker krävs ytterligare åtgärder riktade direkt mot hushållens efterfrågan på krediter. Därutöver krävs reformer för en bättre fungerande bostadsmarknad. Ansvaret för detta vilar på regeringen och andra myndigheter", skriver banken i ett pressmeddelande.

Marknadsreaktionerna blev tämligen små. Kronan tappade något, ett öre, mot både euron och dollarn. Räntorna rörde sig marginellt.

Ur ett historiskt perspektiv är det en ovanligt låg reporänta i ett skede då konjunkturen är relativt god och KPIF-inflationen är nära 2 procent, detta rapporterar Riksbanken.