Val 2014 i P4 Kalmar

Claus Zaar bytte Ny Demokrati mot Sverigedemokraterna

18 min

Tidigare tillhörde han Ny demokrati, men numera är han Sverigedemokrat - Mörbylångapolitikern Claus Zaar. Hans parti kommer fortsätta driva kravet på att landstinget ska minska sina anslag till kulturen, samtidigt som de vill satsa på att bevara svenskt kulturarv.

– Vi ska bevara det svenska kulturarvet. Det är vårt mål och det är därför vi har en plats i politiken, säger Claes Zaar, Sverigedemokraternas förstanamn på landstingets lista.

Samtidigt har SD i sitt senaste budgetförslag lagt in en kraftig besparing på just kulturen. Anslagen till regionförbundet ska minska med 17 miljoner kronor menar Sverigedemokraterna och Claus Zaar, som nämner länsteatern Byteatern som exempel på en verksamhet som är för dyr.

– Det är ett exempel som vi är tveksamma till. Det är någonting med ekonomin där som är konstigt.

Claus Zaar möter upp i Kalmar där färjan från Färjestaden kommer in. Just den här dagen tog han bilen in men annars försöker han ta färjan till uppdragen i Kalmar där han sitter i landstingsfullmäktige för Sverigedemokraterna.

Claus Zaar är annars mer känd som en av de som var med och startade upp Ny Demokrati. Han var riksdagsledamot för dem i början av 1990-talet.

Landstinget är en arena där politikerna framförallt har möjlighet att driva frågor kring sjukvård, kollektivtrafik och kultur, som landstinget ansvarar för.

Sverigedemokraternas profilfråga på riksplanet, om att kraftigt minska invandringen till Sverige, ryms inte i en landstingspolitikers portfölj. Men Claus Zaar tar i intervjun upp sakfrågor som tangerar till rikspolitikens mål kring invandringen.

Han nämner antalet tolkningar vid sjukvårdsbesök som ökar och ifrågasätter både kostnaderna och kvaliteten som blir lidande av omfattningen.

Bristande språkkunskaper hos vårdpersonal är en annan fråga de driver.

– En äldre person ska kunna uppfatta vad läkaren säger.