Migrationsverket: Vi styrs av lagen

1:19 min

"Vi pratar med kommunerna i så god tid som vi kan" säger Lars Borgemo, chef för Migrationsverket i Kalmar län, som svar på kritiken från Hultsfreds kommun. Enligt Åke Nilsson (KD) klarar inte Hultsfred att ta emot fler kommunplacerade flyktingar med uppehållstillstånd.

En del asylsökande bor hos släktingar eller vänner, men de allra flesta får bo i Migrationsverkets lägenheter eller i tillfälliga anläggningsboenden i väntan på besked om de får asyl.

När tillfälliga boenden upphandlas har kommunpolitikerna ingen insyn alls innan det är klart, eftersom upphandlingarna måste göras under sekretess, enligt lagen om offentlig upphandling.

Det är något som Lars Borgemo beklagar:

– Mitt egna önskemål skulle ju vara att få slippa lagen om offentlig upphandling. Det ska jag vara ärlig och säga, för då hade man kunnat styra boendet på ett annat sätt.

Länsstyrelsen och arbetsförmedlingen ansvarar för fördelningen av kommunplaceringar av personer som fått uppehållstillstånd i länets kommuner.

– Vi lyssnar självklart på detta och för en dialog kring situationen i stort, säger Agneta Gustafsson, är chef för länsstyrelsens utvecklingsenhet.

– Men det här är en modell där Arbetsförmedlingen fastställer talen för fördelning och där vi då lämnar synpunkter. Då för vi ju självklart vidare vad Hultsfred då för fram till oss.