Missad kontroll tvingade fram operation

En 37-årig kvinna blev tvungen att operera bort livmodern på grund av en miss på kvinnokliniken på Västerviks sjukhus. Händelsen är nu anmäld enligt Lex Maria.

För fem år sedan behandlades kvinnan för lätta cellförändringar vid livmodertappen. Året efter det togs ett nytt cellprov, som man bestämde att följa upp. Men det gjordes aldrig.

Nästa gång kvinnan hade kontakt med kvinnokliniken var i maj i år. Då visade det sig att cellprovet som togs för fyra år sedan hade visat på cellförändringar.

När ett nytt prov togs kom man fram till att det enda alternativet var att ta bort livmodern.