Fortsatt expansion på Giraffen i Kalmar

Det blir fortsatt expansion av handeln i Kalmar. Nu kommer köpcentrat Giraffen att utöka 9000 kvadratmetet och öppna upp för 15 nya affärsetableringar.

Hela den nya satsningen på köpcentrat blir 200 miljoner kronor och Henrik Hasselgren som är Fastighets förvaltare, är säker på att kundunderlaget är tillräckligt i regionen. Men det är klart att några kan märka av den ökade konkurrensen säger han då man räknar med en hel del inpendling av kunder till Kalmar .