Flest nyanlända i Högsby - men få i Mörbylånga

Av länets kommuner så har Högsby den klart högsta andelen utrikes födda personer som har varit i Sverige i upp till fem år efter det att de fick uppehållstillstånd - det här visar en sammanställning som socialstyrelsen har gjort. Ungefär var femtonde invånare i Högsby har varit i landet i mindre än fem år.

Högsby har också de största problemen med fattigdom, visar samma undersökning.

Lägsta andelen nyanlända invånare bland länets kommuner är det i Mörbylånga kommun och där är också fattigdomen minst utbredd i Kalmar län. Och Mörbylånga är också en av de kommuner i hela Sverige som har allra lägsta andelen nyanlända personer.