Expert: Så allvarliga är problemen med drogen Spice

1:36 min

Nätdrogen Spice misstänks ha orsakat ett dödsfall och flera allvarliga förgiftningar den senaste tiden. Giftinformationscentralen upplever att användandet av drogen har ökat och att den blir allt farligare.

– Problemet har ju vuxit i omfattning och det är både de här allvarliga symptomen vi ser och vi märker också att det är en stor andel tonåringar, varav några har testat droger för första gången med just Spice.

De senaste veckorna har det rapporterats om flera uppmärksammade fall där unga råkat illa ut efter att ha använt den syntetiska drogen Spice.

I Fagersta avled en 22-årig man i veckan efter en trolig överdos av drogen. I bland annat Gävle och på Gotland har flera ungdomar intensivvårdats för sina skador efter att ha missbrukat Spice.

Under de nio första månaderna i år har Giftinformationscentralen fått in 323 samtal med frågor om Spice, vilket är fler än hela förra året, då det kom in 236 stycken samtal. Symptomen som drabbar de som röker Spice är alltså värre nu än tidigare, säger Mark Personne:

– Det är medvetslöshet och kramper, vi har haft några fall av akut njursvikt till exempel, säger han.

Problemet med Spice är att myndigheterna ständigt ligger steget efter när det gäller att narkotikaklassa eller klassa drogen som hälsofarlig och därmed förbjuden, eftersom det hela tiden dyker upp nya versioner, säger Mark Personne:

– Många av de här substanserna har ju inte genomgått några som helst prövningar tidigare, utan de ungdomar som provar det här i dag får ju agera laboratorieråttor, för det är egentligen ingen som vet vilka effekter som kommer dyka upp, så att alla möjligheter att stoppa detta måste utnyttjas.