Fortsatt arbete mot gemensam högskoleregion i sydost

På fredagen hölls det första gemensamma styrelsemötet för Växjö universitet, högskolan i Kalmar och Blekinge tekniska högskola. Sedan i höstas har det pågått ett projekt som ska jobba fram olika typer av samarbeten.

Det finns ännu inte några direka detaljer angående samarbetet, men rektorerna är väldigt entusiastiska om studenternas möjligheter att tjäna på en förändring.

- Förhoppningsvis innebär det att dom ska kunna förflytta sig mellan lärosätena för att ta vissa kurser i Kalmar där Kalmar är bäst på dom kurserna, i Blekinge där Blekinge är bäst på att ge dom kurserna, eller stanna hemma i Växjö när Växjö är bäst på kurserna säger Johan Sterte som är rektor i Växjö.

Att eleverna ska kunna läsa på alla tre skolorna samtidigt framhålls som positivt och inte på något sätt splittrande.

På Blektinge Tekniska Högskola går det runt 6000 studenter, på högskolan i Kalmar 9500 och på Växjö Universitet drygt 15 000. Men trots att storleken på skolorna skiljer sig åt rätt mycket tror Agneta Blad, rektor på högskolan i kalmar inte att det är någon fara för dom som är minst.

- Nej, jag är inte orolig för det. Vi måste se till att där vi kan sköta saker bäst, kanske att det lärosätet har ett huvudansvar. Men det unika i sydost är ju att vi både har ett universitet och två högskolor som har universitetstatus inom varsit område, säger Agneta Blad.