Sjöfartsbranschen går samman mot sexuella trakasserier till sjöss

Nu ska de sexuella trakasserierna till sjöss ta slut. Det är olika sjöfartsutbildningar i landet, bland annat Linnéstudenterna, och sjöfartsbranschen som bestämt detta.

Hör mer om hur Linnéstudenterna tänker kring detta i morgon efter klockan 08.00!

Tillsammans har man tagit fram en plan på hur alla ska behandlas lika till sjöss.

P4 Kalmar har tidigare berättat hur elever på Linnéuniversitetet utsatts för sexuella övergrepp när de varit ute på praktik. Det är just studerandes situation ombord på fartyg som ligger i fokus i detta samarbete.

– Det måste vara helt solklart för alla som arbetar inom sjöfarten att kränkningar av medarbetare inte får förekomma, arbetsklimatet är särskilt viktigt till sjöss då de anställda bor ombord under sin tjänstgöring, säger Pia Berglund, vd för Sveriges Redareförening i ett pressmeddelande.

P4 Kalmar
p4kalmar@sverigesradio.se