Greenpeace överklagar reaktorbeslut

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut att, trots påpekade brister, godkänna säkerhetsredovisningen för kärnkraftreaktorn Oskarshamn 2 har retat upp Greenpeace.

Nu kräver miljöorganisationen att regeringen upphäver myndighetens beslut.

I början av februari fick kärnkraftbolaget OKG godkänt för en förnyad säkerhetsredovisning, som behövs för att reaktorn O2 ska få tas i provdrift efter en omfattande renovering, med villkoret att ett antal brister åtgärdas i samband med att en ordinarie säkerhetsredovisning tas fram.

TT