Så ska antalet självmord minskas i Kalmar län

1:25 min

Det går att göra mycket mer än i dag för att försöka minska antalet självmord i Kalmar län. Det menar flera kommuner och landstinget som nu drar igång ett bredare förebyggande arbete.

I detta ska allt ifrån skola till äldreomsorg involveras. En handlingsplan ska tas fram för länet och personal ska utbildas, men det sker flera år efter att frågan lyfts på nationell nivå - och långt efter en del andra län.

Johanna Hildingsson, som tidigare mådde så dåligt att hon försökte ta livet av sig, tycker ändå det är bra att något händer och menar att alla har en roll en spela.

– Man är rädd, det är ett obehagligt ämne att ta upp, man är rädd för att göra saker värre, men det kan aldrig bli värre genom att fråga hur något mår.

Det har länge talats om hur vi ska minska antalet trafikolyckor på våra vägar, men att förebygga självmord, som är en sex gånger så vanlig dödsorsak än trafiken, har gått trögare.

För sju år sen antog riksdagen en nationell handlingsplan med en vision om att ingen ska behöva ta sitt liv och en statlig utredning har pekat på vikten av att alla kommuner borde ta fram en egen konkret handlingsplan.

Ingen av länets kommuner har än så länge gjort det, visar P4 Kalmars genomgång, men man är på gång i bland annat Mörbylånga och i Mönsterås finns arbetsgrupper med personal från flera olika fält som försöker se vad kommunen kan göra bättre för att förebygga självmord.

Alltifrån skola, äldreomsorg, och även tekniska förvaltningar har en roll att spela, eftersom det inte bara är signaler på när folk mår dåligt som kan fångas upp utan också hur vi undviker att bygga farliga miljöer. Till exempel har Nybro nyligen tagit beslut om att alltid ta hänsyn till risken för självmord när de gör nya samhällsplaner.

I år har också landstingets folkhälsosamordnare Anna-Maria Norén fått i uppdrag att samordna arbetet i länet och ta fram en länsgemensam handlingsplan.

– Det har inte varit en jätteuppmärksammad fråga och vi har väl sett i vår organisation att vi behöver göra något åt det och nu ska vi få till en handlingsplan helt enkelt för att lyfta frågan.

I våras hölls en stor konferens kring suicidprevention som det heter, och den innebar ett slags startskott för flera kommuner, som nu engagerar sig i arbetet.

Visserligen var inte alla kommuner med men Anna-Maria Norén är ändå optimistiskt och räknar med att förhållningssättet kommer spridas.

– Det händer mycket i hela länet nu.