Johanna var på väg att ta sitt eget liv

3:58 min

Förra året miste 39 människor i Kalmar län livet efter vad som förmodas vara självmord. Johanna Hildingsson från Kalmar kunde ha varit en av dem, men hon valde livet istället.

– Det var mycket som hände vid samma tillfälle, positiva saker, som gjorde att jag insåg att livet var nog ganska bra ändå, det var värt ett försök helt enkelt.

Johanna Hildingsson tycker är det är bra att frågan om hur man ska förebygga självmord nu lyfts på allvar och menar att det finns mycket som vi alla kan göra för att hjälpa till, till exempel börja med att ta kontakt och våga fråga hur någon vi känner mår när vi ser tecken på att det inte är som det ska, något som många kanske drar sig för i dag.

– Jag tror det handlar mycket om rädsla, det är ett obehagligt ämne, man är rädd för att göra saker värre, men det kan aldrig bli värre av att fråga.

I Kalmar län dog förra året 39 personer sen de tagit sitt ett eget liv och i hela landet handlar det om 1 531 människoliv som slocknade.

Det är för att minska det antalet och närma sig riksdagens vision om att ingen ska behöva ta sitt eget liv som kommuner över hela landet har uppmanats att ta fram handlingsplaner och arbeta brett för att göra något åt det, som i dag få pratar om.

En del av lösningen är att utbilda personal inom alltifrån skola till äldreomsorg. Nationellt Centrum för psykisk ohälsa har tagit fram en kurs som kallas första hjälpen - psykisk ohälsa.

Annika Pettersson är ansvarig för det suicidpreventiva arbetet i Jönköpings län där över 1 100 personer gått kursen:

– Okunskapen om psykisk ohälsa är relativt stor, många vittnar om att man undviker dem, möter dem inte, det blir en stigmatisering av en grupp, så då behöver man har mer kunskap.

Här i Kalmar län har man inte kommit lika långt ännu, men landstingets folkhälsosamordnare planerar nu för att länet ska få instruktörer som kan hjälpa till att sprida kunskaperna.

Första utbildningsomgången för instruktörerna hålls i januari och målet är att folk inom alla områden, både inom kommun, landsting och företag ska få lära sig det som man menar borde vara lika självklart som traditionell första hjälpen.

Det finns också redan personal inom äldreomsorgen i Kalmar kommun som utbildats och under hösten gör Kalmarsunds gymnasieförbund en satsning, på det som kanske borde vara självklara kunskaper att ha.

– Det ska inte vara konstigare att ha psykisk ohälsa än att bryta benet, säger Annika Pettersson.