Sju av tio söker vård före självmord

2:21 min

De flesta av de som tar livet av sig har varit i kontakt med vården men det är inte självklart att de sökt för psykiska besvär. De flesta är män.

Som ett led i arbetet med att minska antalet självmord så har psykiatriförvaltningen begärt ut personnummer från socialstyrelsens dödsorsaksregister för samtliga självmord i Kalmar län under ett år och jämfört dem med landstingets journalsystem.

I november ska de lämna en rapport om sina slutsatser, men redan nu kan chefläkare Charlotta Brunner berätta för P4 Kalmar att det står klart att i 70 procent av alla fall så hade självmordet föregåtts av någon form av vårdkontakt de senaste tre månaderna - och de allra flesta självmorden här begås av män.

– Män och äldre män har ju en mindre tendens till att söka sjukvård och när de väl söker vård är det av andra skäl än att de är deprimerade, det gäller att vara vaksam på detta.

Mellan 30 och 40 människor tar livet av sig varje år i Kalmar län. Andelen här är något högre än snittet i landet. De flesta är män och männen söker sig inte till psykiatrin när de mår dåligt i samma utsträckning som kvinnor.

När landsting och kommuner nu börjar fundera på hur självmorden ska minska blir det därför viktigt att man ser signaler på när folk mår dåligt också på helt andra ställen än bara inom psykiatrin, menar Charlotta Brunner som i slutet av året kommer presentera en rapport för landstingsledningen om sina slutsatser.

– Det man kan göra är att utbilda personal både inom psykiatrin men också inom primärvården för att bli duktigare och tänka på riskfaktorer och när man ska börja fråga efter självmordstankar.

Charlotta Brunner tror på det förebyggande arbete mot psykisk ohälsa som måste engagera hela samhället, men medger att självklart också psykiatrin har ett ansvar där de misslyckas att rädda de patienter som väl kommer i kontakt med psykvården.

Här arbetar också psykiatrin med att utveckla sina arbetssätt. Bland annat specialgranskas de bedömningar de gör av patienter de kommer i kontakt med som försökt ta sina liv.

– Den största riskfaktorn för att ta sitt liv är att man gjort ett försök tidigare och vi har ökat på kvalitén på de bedömningar som görs betydligt.