"Ingen stoppade mig"

4:15 min

Det är långt ifrån självklart att alla ingriper ens när någon rent fysiskt är på väg att ta livet av sig. När Caroline Dyrshagen mådde psykiskt dåligt och var på väg mot järnvägsspåret var det ingen som stoppade henne.

– Det är ju för mig ofattbart hur människor bara kan låta en sån sak passera, eller rättare sagt, det var ju jag som passerade förbi mot järnvägsspåret.

Caroline Dyrshagen mådde ovanligt dåligt och hade lämnat sitt boende. Hennes vårdare förstod vad som var på väg att hända när hon såg att Caroline lämnat hemmet och ropade åt människorna som kunde stoppa henne då hon själv insåg att hon inte skulle hinna ikapp. Men Caroline fick fortsätta mot spåret utan att någon grep in.

– Jag känner att om människor bara kan låta bli att agera i en sådan situation när en människa rusar för att ställa sig framför tåget och låta bli att agera då, hur ljus är då framtiden för att människor ska börja hjälpa i andra situationer? säger hon.

Caroline Dyrshagen lever i dag tack vare att en man i sista stund drog bort henne från spåret.

Samtidigt som hon ser flera tillfällen i sitt eget liv då folk hade kunnat göra annorlunda, både i den akuta situationen vid självmordsförsöket, och under den långa skoltiden då lärare lät mobbningen mot henne fortgå, så vill hon vara optimistisk - och har noterat det förebyggande arbete som är på väg att dra igång.

– Jag hoppas ju naturligtvist att det ser ljust ut jag håller verkligen tummarna och nu verkar det ju som att det satsas mycket på det här så jag ser tiden an med tillförsikt ändå.