Alger blir miljöhjältar

2:17 min

Vid Linnéuniversitetet i Kalmar arbetar en forskargrupp med hur man kan dra nytta av mikroalger i vattnet.

De har redan nått stora framgångar vid cementfabriken i Mörbylånga och gör nu också försök för att hitta en lösning för lakvattnet från de gamla deponierna vid Moskogens soptipp.

– Naturen har en lösning på det mesta, det är bara vi som måste vara tillräckligt innovativa och titta ordentligt, säger ekologen Elin Lindehoff som är projektledare för en grupp som arbetar med att hitta hållbara lösningar tillsammans med industrin.

I vattnet finns för ögat osynliga små, små mikroalger som växer om de får koldioxid och näring, till exempel i form av kväve - alltså just det som vi inte vill ska komma ut i naturen i för stora mängder.

Algforskarna kan därför tillsammans med företagen skapa en slags reningsanläggningar ute vid industri. Vid cementfabriken i Degerhamn på Öland står stora behållare med havsvatten med mikroalger i.

– Så mikroalgerna växer som krukväxter på flaska i havsvatten, så bubblar vi rökgaserna genom den här odlingen så löser sig koldioxiden i vattnet och algerna kan ta upp den och binda den i nya celler och då har vi blivit av med koldioxiden.

Vid Moskogen i är det framförallt kväve från lakvattnet från de gamla deponierna som renhållningsbolaget KSRR velat ha hjälp med och där forskarna nu studerar möjligheterna att låta mikroalger från vattendrag i närheten ta hand om utsläppen.

– Vi har gjort flera småskaliga labbförsök som ser väldigt lovande ut.

Elin Lindehoff hoppas framöver att allt fler inser värdet av att utnytta naturens egna resurser på det här viset och att det blir tillräckligt lönsamt, vilket det blir om man kan drar nytta av den biprodukt - algerna - som skapas.

– Vi hoppas ju att det i framtiden kommer finnas en algbranch här i regionen med företag som satsar på kommersiell algodling.