Detta har hänt: Avslöjanden om sexism under sjöfartsutbildningen

1:03 min

I februari 2015 avslöjades att kvinnliga sjöfartsstudenter från Kalmar utsattes för sexuella trakasserier ombord på fartyg som de gjorde praktik på.

"Jag vet inte vart jag skulle vända mig för att få ut något av det. Och om jag anmäler någon kommer alla veta vem jag är eftersom det finns så få tjejer. Man är ju så himla rädd för sin framtid" sa en kvinnlig student anonymt till Östra Småland.

Sjöfartshögskolans prefekt sa då att skolan tog signaler om sexism inom branschen på stort allvar:

– Studenten som är ombord står i beroendeställning till de som jobbar där. De ska ju fylla i deras journaler. Jag kan tänka mig att studenterna är oroliga för att inte få den praktik de behöver och att det ska spridas rykten om att de är "krångliga", sa prefekten Ted Bågfeldt till P4 Kalmar i februari.

I september samma år avslöjar P4 Kalmar i samarbete med journalistutbildningen på Linnéuniversitetet hur en sexistisk sång sjungs av sjöfartsstudenter bland annat under den så kallade "nollningen". Enligt studenter är det den enda sång som sjöfartsstudenterna använder som sin egen.