Traineejobb ska locka sjuksköterskor till Västervik

1:35 min

Som ett sätt att locka fler nya sjuksköterskor har Västerviks sjukhus infört traineetjänster. I ett år får sjuksköterskorna prova flera avdelningar innan de bestämmer sig för var de vill jobba.

Traineetjänsten kan ges till nyutexaminerade sjuksköterskor som får en fast tjänst på sjukhuset. Men istället för att direkt hoppa in på en avdelning eller klinik får de chansen att under ett år prova på att jobba på två olika avdelningar innan de bestämmer sig för var de vill jobba på sjukhuset.

Adela Hodzik var den första att hoppa på möjligheten i februari i år.

– Jag var väldigt osäker på vad jag skulle göra efteråt. Vilken avdelning ska man ta? Ska man vidareutbilda sig? Men nu fick jag chansen att se och jobba på två olika avdelningar och chans att hospitera på flera andra, säger hon.

Traineesjuksköterskorna får det första halvåret välja mellan tre avdelningar: medicin, kirurg eller ortoped. Dels för att det ger en bra bas att stå på som ny sjuksköterska, men också för att de har stor personalbrist. 

Andra halvåret väljer man om på de tre tidigare, men då tillkommer också möjligheten att välja barn- eller kvinnokliniken.

90 procent av tiden arbetar de som vanligt på en avdelning men får handledning av en annan erfaren sjuksköterska och stöd av landstingshälsan. Två veckor per halvår får de också hospitera, det vill säga vara på andra kliniker och få insyn i det arbetet. De får också schemalagd tid att vidareutbilda sig via Kliniskt träningscentrum. 

Och allt handlar om att locka fler nyutexaminerade att välja just Västerviks sjukhus genom att erbjuda något mer än en vanlig tjänst, säger Lotta Ohlsén som är projektledare:

– Lite guldkant på tillvaron. "Jag är lite speciell, jag får gå det här traineeprogrammet. Jag har faktiskt 10 procent av min arbetstid som är förlagd där jag kan gå och förkovra mig och hospitera." Det får man inte om man har en vanlig sjukskötersketjänst här på Västerviks sjukhus. 

Men traineeprogrammet handlar också om att man ser att de sjuksköterskor som är nya inte riktigt har den bredd man önskar. Ett år med lite mer mjukstart ger dem en bättre förutsättning att välja rätt.

– Det är ett tufft klimat emellanåt ute på arbetsplatserna. Det är ju stor brist på sjuksköterskor på Västerviks sjukhus och man blir nog nästan uppäten ute på arbetsplatsen för man är så behövd, säger Lotta Ohlsén.

Hittills har man bara två traineesjuksköterskor i gång men det finns plats för fler. Ett tiotal om året har man pratat om att det finns plats för, men än så länge har det inte varit så många sökande.

– Men jag hoppas det blir fler, för jag tror det här är bra.