Studerar till specialistsjuksköterska med full lön

1:22 min

Från och med den här hösten kan sjuksköterskor inom landstinget studera vidare till specialistsjuksköterska med bibehållen lön. Det kallas Akademisk specialisttjänstgöring, ast-tjänst.

Behovet av specialistsjuksköterskor inom landstinget är stort. Det handlar om barnmorskor, anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor bland annat.

Tidigare kunde sjuksköterskor studera vidare och få ett studiebidrag på 20 000 kronor från landstinget. Men det innebar att många tvekade att läsa vidare eftersom de ändå behövde ta nya studielån.

Men med det nya systemet, som föreslogs inför valet 2014 och som genomförts i år, kan sjuksköterskor som arbetat i minst ett år och är anställda inom landstinget få behålla sin lön under studietiden. Det hoppas landstinget ska göra att fler vågar ta steget och vidareutbilda sig.

Sofia Holtsäter i Västervik är en av de 19 som inför hösten erbjöds en tjänst och som nu börjat studera till anestesisjuksköterska. Hon hade funderingar på att läsa vidare redan tidigare, men tvekade bland annat på grund av ekonomin.

– Jag tror att det är en stor bidragande orsak till att man inte läser vidare. Löneskillnaden är inte så stor så det är inte lönt att ta lån på det, säger hon.

Men med de nya ast-tjänsterna vågade hon ta klivet när hon såg annonsen i våras.

– Jag tror man måste göra så här för att locka folk överhuvudtaget.

Sofia sökte en utbildning på Linnéuniversitetet och fick, under förutsättningen att hon kom in, en tjänst på operation i Västervik. Nu studerar hon på heltid på distans och arbetar en dag i veckan på KTC i Västervik, kliniskt träningscentrum på sjukhuset.

Det betyder mycket att veta att hon redan har en tjänst när hon studerat färdigt säger Sofia Holtsäter.

– Det ger liksom en trygghet på något vis att man vet att man redan har en anställning på den enheten. Att man känner sig tillhörig redan innan.

Vilka tjänster och var de behövs avgörs från år till år av landstinget eftersom behoven kommer ändra sig över tid.

Men Sofia Holtsäter tror att landstinget måste göra ännu mer reklam för de tjänster som man utlyser.

– Jag tror man måste ha lite mer reklam för de här tjänsterna. Att sjuksköterskor vet att de kan söka de här även om de inte jobbar på kliniken. För jag vet att många missuppfattat det och trott att de inte gäller dem.  

I juni nästa år kommer Sofia Holtsäter vara klar anestesisjuksköterska och få börja arbeta på allvar på operation. Redan innan hade hon kännedom om vad arbetet innebar, men har fått än mer på fötterna genom fältstudier där hon fått pröva på arbetet rent praktiskt och det har gjort att hon ännu mer känner att hon valt rätt.

– Ja det känner jag, det är jättekul.