Kalmar Lantmän fortsätter solo

Kalmar Lantmän kör vidare på egen hand. Det bestämdes vid ett extra fullmäktigemöte i går.

Det fanns flera förslag att ta ställning till och beslutet att inte gå samman med någon annan aktör var inte enhetligt.

Som grund för att fortsätta som hittills anger Kalmar Lantmän att de förhandlat fram bra avtal som ska säkra tillgång på foder, och i kombination med att maskindelen redan sålts så finns det nu ekonomiska förutsättningar att driva verksamheten själva.