Byteatern hotas av SD:s politik

10 min

Sverigedemokraterna i Kalmar läns landsting vill ta bort det regionala stödet till några av länets kulturinstitutioner, bland annat Kalmar Konstmuseum och Byteatern.

I sina yrkanden till landstingsbudgeten inför kommande år vill SD ta bort det regionala stödet för Kalmar Konstmuseum, Byteatern, Dans i Sydost och Reaktor Sydost helt från och med år 2017. Det skulle också innebära att institutionerna förlorar sitt statliga stöd.

– För det första skulle det göras mycket mindre teater för den här regionen och om den här regionen, säger Daniel Rylander, som är en av två chefer på Byteatern om konsekvenserna.

– Det andra är rent privat, det skulle i runda slängar innebära 20 arbetslösa till. För det är så många vi är.

Byteatern skulle läggas ner med andra ord?

– Ja, jag kan inte se att det skulle kunna finnas någon annan lösning. Vi gör ju framförallt teater för barn och unga och där är ju inte intäkterna den stora delen in i vår budget utan det är ju framför allt skattefinansierad teater som görs för barn och unga, säger Mia Carlsson, teaterchef.

Sverigedemokraternas Bo Karlsson tror att Riksteaterns turnerande föreställningar för barn och unga skulle kunna fylla ett tomrum efter vår regionala teater. Detta samtidigt som SD säger sig vilja värna just det lokala kulturarvet och den regionala kulturen, men för Bo Karlsson och hans partikollegor handlar det i första hand om prioriteringar och de ställer kulturen mot sjukvården.

– Vi har svårt att få sjukvården att gå ihop och det är vår första prioritet, säger Bo Karlsson, som är SD:s gruppledare i landstinget i Kalmar län.

Om stödet skulle dras in till de fyra kulturverksamheter som SD pekar ut sparar regionen drygt 10 miljoner kronor. En summa som kan tyckas ganska liten om man ser till landstingets totala budget som omfattar drygt 6 miljarder – men som kan motsvara ett antal tjänster inom sjukvården. Till exempel skulle ett indraget stöd till Byteatern ge femton nya undersköterskor enligt Bo Karlsson.

En kulturinstitution som SD låter vara i sin kulturpolitiska plan är Kalmar Läns Museum, bland annat för att de med sin omfattande verksamhet med arkeologi, historisk pedagogik och tidsresor bland annat, tjänar mycket pengar på egen hand. Och för att de har höga publiksiffror. 

I sin kulturpolitiska plan skriver SD att de i första hand vill satsa på kulturverksamhet som har en folklig förankring.

– Folklig förankring har det när det har stort allmänintresse och när människor känner att det har stor del av kulturarvet. Sedan kan det ju vara nya saker som kommer upp också som lockar och är intressanta och lockar väldigt många, säger Bo Karlsson (SD).

Hur urskiljer man de verksamheterna?

– Det är klart att det inte är så enkelt att det bara är besöksiffror. Det kan ju vara hur mycket människor pratar om det... Men det är ju inte mätbart på det viset så det man får gå efter är ju i första hand besökssiffror.

Nu när landstinget väntas ta över ansvaret helt för fördelningen av regionens offentliga kulturmedel från regionförbundet vill SD skriva en helt ny kulturplan för länet.

SD är bland annat motståndare till begrepp som mångfald och normkritiskt tänkande i kulturen. De vill stryka de begreppen i kulturplanen och beklagar att Byteatern har en mångfaldspolicy och att Dans i Sydost och filmstödcentrat Reaktor Sydost arbetar för att bryta könsbundna mönster.

– Och det är naturligtvis ytterligare skäl till att vi nedprioriterade de institutionerna som har det som några av sina huvudmål, säger Bo Karlsson.

Skattefinansierad kultur ska inte syssla med genuspedagogik med syfte att vända på konventionerna, säger Bo Karlsson. För honom betyder det att offentlig kultur är styrd av politisk ideologi. Han menar pojkar och flickor är olika enligt naturen och att se det så är inte lika politiskt som att "på konstgjord väg försöka vända på sådana konventioner".

– Män och kvinnor har ju genomsnittligt olika natur på många sätt och olika temperament och det är ju bara på det viset.

Men är inte det också ett ställningstagande som du gör?

– Jo, det är klart att det är men jag ser det som ett ställningstagande för hur verkligheten ser ut.

Inte för politiken?

– Nej, inte i första hand.

Vill du höra mer? Lyssna på reportaget!