Utrett: Svensk farkost vid gasledning

Den undervattensfarkost som hittades vid den ryska gasledningen Nord Stream i Östersjön är svensk.

Den obemannade farkosten kan användas vid minröjning och enligt Försvarsmakten försvann den vid en övning under våren 2014.

Övningen ska ha hållits "långt från den plats" där farkosten hittades. Försvarsmakten har förstört farkosten som inte ska ha utgjort någon fara för gasledningen eller för den delen sjöfarten.

Farkosten, som nyligen återfanns, var apterad med en mindre sprängladdning, enligt uppgifter från Försvarsmakten.