15-åring låg bakom hot mot skola

Det var en 15-årig kille som låg bakom de hotfulla Facebook-inläggen som gjorde att Ludvigsborgsskolan i Västervik tillkallade polis på tisdagen.

Skolledningen hade upptäckt inläggen på morgonen och beslutade sig för att agera. Polis tillkallades och befann sig på plats under dagen. Nu har det kommit fram att hoten skrevs av en 15-årig kille, det uppger Västervikstidningen.

Det handlade inte om några direkta hot, men de var av hotfull karaktär, enligt skolan. Mer detaljerade än så vill man inte vara om vad som stod.

15-åringen är nu misstänkt för olaga hot mot grupp. Han har erkänt, men säger att inläggen inte var allvarligt menade.