Universitetets byggnader kan bli högstadieskolor

0:56 min

Kalmar kommun tittar nu på möjligheterna att flytta in högstadieskolor i universitetets gamla lokaler. Men någon enda stor jätteskola blir det inte.

Kalmar kommuns eget fastighetsbolag KIFAB äger tusentals kvadratmeter av Linnéuniversitetets nuvarande lokaler.

KIFAB har bland annat Brofästet, Norrgård, nya Norrgård och Västergård, gamla Teknikum och Storken.

När universitetet flyttar till de nya byggnaderna i hamnen kommer stora ytor att bli lediga. Samtidigt kommer elevantalet i grundskolorna att öka:

– Inom skolan kommer barnantalet att växa med 15 till 20 procent de kommande åren, så vi behöver lokaler, säger Mats Linde som är chef för barn- och ungdomsförvaltningen.

– Vi funderar över Vasaskolan som kommer att bli trång. Om något år eller två kommer vi inte att få plats där. Förmodligen får vi flytta högstadiet. Det är det som vi bedömer som lämpligast, att de äldre eleverna får något längre till skolorna.

Är det aktuellt att flytta ihop flera högstadieskolor?

– Vi gillar inga gigantiska skolor. De största är fyr- eller femparallelliga. Vi gillar inga utbildningsfabriker.

– Vi har 750 barn i en årskull. Det skulle innebära att vi skulle ha en 30-parallellig skola i tre årskurser. Det skulle bli ganska stort, från klass 7A till klass 7Ö. Det är inte aktuellt.

Enligt Mats Linde är Kalmar för stort för att samordna alla högstadieskolor på ett ställe, även om det har gjorts i andra kommuner.

– Nyköping har gjort så. De har en enda högstadieskola, men det är en mindre kommun än Kalmar.