Stort tryck på vården när asylsökande ska hälsoundersökas

1:34 min

När asylsökande kommer till länet kan de som inte vaccinerats bära på sjukdomar. Men smittskyddsläkare Claes Söderström är inte orolig för att sjukdomar sprids.

Just nu är det en extra hård belastning på asylsjukvården i länet med tanke på hur många flyktingar som kommit till länet. Barnfamiljer och sjuka får prioriteras när alla ska få vård och vaccinationer.

– Att det är så många gör att det blir svårt att hinna med och det blir att man får specialinrikta insatser och jobba rätt mycket mer, säger Claes Söderström, smittskyddsläkare på landstinget i Kalmar län.

Viss rädsla för att de som kommer hit och söker asyl för med sig smittsamma sjukdomar kan finnas, men Claes Söderström hävdar att det inte är något att oroa sig för.

– Det är viktigt att poängtera att risken att man sprider smitta till svenskar är i stort sett noll, säger han.

Det finns ingen anledning till oro?

– Nej, det finns ingen anledning. Vi ska se till att personerna som kommer hit blir ordentligt hälsoundersökta och får behandling om de är sjuka.

Risken att smitta ändå ska spridas är störst om man bor trångt. Vården måste nu vara uppmärksam på nya sjukdomar som dyker upp. På infektionskliniken jobbar man hårt med detta och har bland annat upptäckt och behandlat flera fall av tuberkulos, berättar Claes Söderström.