Kris på boende för ensamkommande barn i Mörbylånga

1:58 min

Efter larm från personalen om den pressade situationen på boendet för ensamkommande flyktingbarn i Mörbylånga har kommunens krisledningsnämnd bestämt sig för att ta över ansvaret.

Det har bland annat gjorts en Lex Sara-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om situationen på boendet Bidaya, som bara är anpassat för 14 barn och unga men på kort tid har antalet ökat till 24 barn – och det kommer fler hela tiden.

Som det är nu kan man inte garantera rättssäkerheten för ungdomarna, personalen håller på att slita ut sig och boendet saknar dessutom godkänt brandskydd.

Arbetsbelastningen för socialsekreterarna har inneburit att saker missas, det har bland annat hänt att fel barn har skickats till tandläkaren eftersom man inte ens hinner ha koll på vem som är vem. Personalen hinner heller inte skriva de genomförandeplaner som behövs – och många av ungdomarna visar tecken på mycket stress och ångest, något som personalen just nu inte orkar och hinner möta dem i.

– Det blir också en större irritation bland pojkarna när de förtätas såhär. Det blir ett ansträngt läge och en oro, säger Ann Willsund, som är sektionschef på socialförvaltningen i Mörbylånga kommun.

Blir det aggressivt?

– Det kan hända.

Enligt kommunens krisledningsnämnd gör situationen att det finns risk för sjukskrivningar, bland annat arbetar cheferna alldeles för många timmar. Just nu har också boendet stort behov av bostäder, personal och tolkar eftersom det kommer 3-9 barn och ungdomar i veckan som man inte har plats till.

De åtgärder kommunen har gjort är att ett förbättrat brandskydd är på gång och man har börjat bygga om en länga vid Alungården i Södra Möckleby till ett HVB-hem med plats för 18 ungdomar. Det kommer att stå klart i december.

Dessutom planerar man att bygga modulhus med 60 platser. Kommunen har också en plan för att nyanställa personal.

Fokus just nu ligger på åtgärderna men Ann Willsund och hennes tjänstemannakollegor vill inte ta på sig ansvaret om något skulle hända.

- Det är viktigt att vi är tydliga och säger till när vi inte klarar lagstiftningens krav.