Klart med övertagande av naturbruksgymnasier

Hushållningssällskapet i Kalmar Kronoberg och Blekinge tar nu över naturbruksgymnasierna i Valstad och Helgesbo av kommunalförbundet. Skolorna ska drivas som friskolor med riksintag.

I dag har skolorna 230 elevplatser och söktrycket på skolorna är i år mycket högt.
De tidigare ägarna har inte lyckats få verksamheten att gå ihop. Men Ordföranden i Hushållningssällskapet landshövdingen i Kalmar län Sven Lindgren säger att man är tvungen att klar verksamheten utifrån friskolepengen som i dag är 145 000 kronor per elev och år.